Upphävd författning

Lag (1995:659) om tillfällig avvikelse från lagen (1989:484) om arbetsmiljöavgift

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1995-06-01
Ändring införd
SFS 1995:659
Ikraft
1995-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Med avvikelse från 2 § lagen (1989:484) om arbetsmiljöavgift bemyndigas regeringen att för budgetåret 1995/96 disponera 600 miljoner kronor från arbetslivsfonden till sysselsättningsskapande åtgärder.

Ändringar

Lag (1995:659) om tillfällig avvikelse från lagen (1989:484) om arbetsmiljöavgift

Förarbeten
Rskr. 1994/95:336, Prop. 1994/95:158, Bet. 1994/95:AU9
Ikraftträder
1995-07-01

Lag (2000:1353) om upphävande av lagen (1995:659) om tillfällig avvikelse från lagen (1989:484) om arbetsmiljöavgift

Förarbeten
Rskr. 2000/01:108, Prop. 2000/01:22, Bet. 2000/01:SkU9
Omfattning
upph.