Upphävd författning

Förordning (1995:703) om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel m.m.

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1995-06-01
Ändring införd
SFS 1995:703
Ikraft
1995-06-20
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  I denna förordning ges föreskrifter som kompletterar rådets förordning (EEG) nr 2081/92 av den 14 juli 1992 om skydd för geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel och rådets förordning (EEG) nr 2082/92 av den 14 juli 1992 om särartsskydd för jordbruksprodukter och livsmedel1.

Behörig myndighet

2 §  Statens livsmedelsverk skall ta emot och kontrollera sådana ansökningar om registrering som avses i artikel 5 i rådets förordning (EEG) nr 2081/92 och artikel 7 i rådets förordning (EEG) nr 2082/92.

Tillsyn

3 §  Tillsynen över efterlevnaden av reglerna i rådets förordning (EEG) nr 2081/92 och rådets förordning (EEG) nr 2082/92 utövas av Livsmedelsverket och, i fråga om marknadsföring, av Konsumentverket.

Verkställighetsföreskrifter

4 §  Ytterligare föreskrifter om verkställigheten av rådets förordning (EEG) nr 2081/92 och rådets förordning (EEG) nr 2082/92 får meddelas av Livsmedelsverket.

Ändringar

Förordning (1995:703) om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel m.m.

CELEX-nr
392R2082
Ikraftträder
1995-06-20

Ändring, SFS 1995:1345

    Omfattning
    upph.