Upphävd författning

Riksgäldskontorets föreskrifter (1996:1086) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet

Version: 1996:1086

Departement
Riksgäldskontoret
Utfärdad
1996-11-08
Ändring införd
SFS 1996:1086
Ikraft
1996-11-28
Upphäver
Riksgäldskontorets föreskrifter (1996:980) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Riksgäldskontoret föreskriver följande med stöd av 10 § lagen (1988:846) om ungdomsbosparande samt 2 § förordningen (1996:311) med instruktion för Riksgäldskontoret.
På medel som står inne på ett konto anslutet till ungdomsbosparandet skall den bank eller sparkassa som för kontot betala lägst 2 procent årlig ränta.
För den kalendermånad, då insättning eller uttag sker, får på det insatta respektive uttagna beloppet betalas en lägre årlig ränta än som sägs i första stycket, dock lägst 0,25 procent.

Ändringar

Riksgäldskontorets föreskrifter (1996:1086) gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet

    Ikraftträder
    1996-11-28

Ändring, SFS 1996:1585

    Omfattning
    upph.