Förordning (1996:1128) med anledning av Sveriges tillträde till den multilaterala överenskommelsen om undervägsavgifter

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
1996-11-21
Ändring införd
SFS 1996:1128
Ikraft
1997-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

1 §  En auktoriserad translator är behörig att bestyrka översättningar enligt artikel 18.2 i den multilaterala överenskommelsen om undervägsavgifter.

2 §  Domstolsverket är behörig myndighet för underrättelser enligt artikel 12.3 i den multilaterala överenskommelsen om undervägsavgifter.

3 §  En domstol skall, om någon begär det, på en kopia av en dom eller ett beslut som har meddelats av domstolen intyga att avgörandet är äkta och, om så är fallet, att det är verkställbart.

Ändringar

Förordning (1996:1128) med anledning av Sveriges tillträde till den multilaterala överenskommelsen om undervägsavgifter

    Ikraftträder
    1997-01-01