Förordning (1996:1149) om nämndemäns tjänstgöring vid ändring i indelning av domkretsar

Departement
Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad
1996-11-28
Ändring införd
SFS 1996:1149
Ikraft
1997-01-01
Upphäver
Cirkulär (1973:801) till hovrätterna och tingsrätterna om nämndemän i domsaga och i fastighetsdomstol vid ändring i rikets judiciella indelning
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-11-16
Om indelningen i domkretsar ändras, skall en nämndeman anses vald till nämndeman i den domstol inom vars domkrets han eller hon är folkbokförd.

Ändringar

Förordning (1996:1149) om nämndemäns tjänstgöring vid ändring i indelning av domkretsar

    Ikraftträder
    1997-01-01