Lag (1996:1436) med anledning av bildandet av Skattemyndigheten i Skåne län

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1996-12-12
Ändring införd
SFS 1996:1436
Ikraft
1997-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Det som är föreskrivet i eller annars följer av en lag eller annan författning beträffande Skattemyndigheten i Kristianstads län eller Skattemyndigheten i Malmöhus län skall efter utgången av år 1996 i stället gälla Skattemyndigheten i Skåne län.

Ändringar

Lag (1996:1436) med anledning av bildandet av Skattemyndigheten i Skåne län

    Förarbeten
    Rskr. 1996/97:91, Prop. 1996/97:1, Bet. 1996/97:SkU1
    Ikraftträder
    1997-01-01