Upphävd författning

Förordning (1996:1579) om en grupp för samverkan mellan vissa forskningsfinansierande myndigheter

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1996-12-19
Ändring införd
SFS 1996:1579
Ikraft
1997-02-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Det skall finnas en samverkansgrupp med representanter för forskningsråden inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde och för Forskningsrådsnämnden, Rymdstyrelsen, Skogs- och jordbrukets forskningsråd och Socialvetenskapliga forskningsrådet.

2 §  Genom samverkansgruppen skall myndigheterna i samråd främja och samordna myndigheternas forskningsstödjande verksamhet när det gäller

  1. tvärvetenskaplig forskning,
  2. ett ökat medvetande om genusperspektiv i forskningen, och
  3. insatser för jämställdhet.

[S2]3§ Varje myndighet skall ha två representanter i samverkansgruppen. Om respektive myndighet inte bestämmer annat, representeras varje forskningsråd och Forskningsrådsnämnden av sin ordförande och sin huvudsekreterare och Rymdstyrelsen av sin generaldirektör och ordföranden i styrelsens forskningskommitté.

[S3]Gruppen leds av en ordförande som utses av regeringen.

Ändringar

Förordning (1996:1579) om en grupp för samverkan mellan vissa forskningsfinansierande myndigheter

    Ikraftträder
    1997-02-01

Förordning (2000:1207) om upphävande av förordningen (1996:1579) om en grupp för samverkan mellan vissa forskningsfinansierande myndigheter

Omfattning
upph.