Förordning (1996:1605) om individuell visningsersättning

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1996-12-20
Ändring införd
SFS 1996:1605
Ikraft
1997-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Ersättning enligt denna förordning får betalas till bild- och formkonstnärer för att deras verk i offentliga institutioners ägo visas för allmänheten eller används på något annat allmännyttigt sätt (individuell visningsersättning).

2 §  Individuell visningsersättning syftar till att ge yrkesverksamma konstnärer ekonomisk och arbetsmässig trygghet.

3 §  Individuell visningsersättning får lämnas till bild- och formkonstnärer som har sin huvudsakliga konstnärliga verksamhet i Sverige eller som är stadigvarande bosatta i landet.

4 §  Bildkonst Upphovsrätt i Sverige (BUS) skall fördela den individuella visningsersättningen.

5 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (1996:1605) om individuell visningsersättning

    Förarbeten
    Rskr. 1996/97:129, Prop. 1996/97:3, Bet. 1996/97:KrU1
    Ikraftträder
    1997-01-01