Förordning (1996:1610) om statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 1997

Departement
Finansdepartementet FPM
Utfärdad
1996-12-19
Ändring införd
SFS 1996:1610
Ikraft
1997-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen föreskriver att statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 1997 båda skall vara 9,0 procent.

Ändringar

Förordning (1996:1610) om statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 1997

    Ikraftträder
    1997-01-01