Förordning (1996:167) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Egypten

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1996-03-14
Ändring införd
SFS 1996:167
Ikraft
1996-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Lagen (1995:543) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Egypten skall träda i kraft den 1 juli 1996 och tillämpas
 1. i fråga om skatt som innehålls vid källan, på belopp som betalats eller krediterats den 1 januari 1997 eller senare, och
 2. i fråga om övriga skatter, för beskattningsår som börjar den 1 januari 1997 eller senare.
Avtalet träder i kraft den 16 mars 1996.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1996:167) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Egypten

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1996.
  2. Kungörelsen (1959:22) om tillämpning av ett mellan Sverige och Förenade Arabrepubliken den 29 juli 1958 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomst- och förmögenhetsskatter samt kungörelsen (1973:53) om kupongskatt för person som är bosatt i Arabrepubliken Egypten (f. d. provinsen Egypten i Förenade Arabrepubliken), m. m. skall alltjämt tillämpas
   1. i fråga om skatt som innehålls vid källan, på belopp som betalats eller krediterats före den 1 januari 1997,
   2. i fråga om övriga skatter på inkomst, för beskattningsår som börjat före den 1 januari 1997, samt
   3. i fråga om förmögenhetsskatt, på förmögenhet som taxeras vid 1997 eller tidigare års taxering.
  Ikraftträder
  1996-07-01