Inaktuell version

Lag (1996:506) om överlåtelse av en förvaltningsuppgift till en övervakningskommitté m.m.

Version: 2001:586

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1996-05-30
Ändring införd
SFS 1996 i lydelse enligt SFS 2001:586
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04
Regeringen får överlåta till en övervakningskommitté att fullgöra förvaltningsuppgifter i den omfattning som framgår av ett fastställt samlat programdokument, ett fastställt operativt program eller ett fastställt program för gemenskapsinitiativ. Uppgifter som får överlåtas får innefatta myndighetsutövning.
Övervakningskommittéerna skall vara inrättade i enlighet med artikel 35 i rådets förordning (EG) nr 1260/1999 av den 21 juni 1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna2 vad gäller samordningen av de olika strukturfondernas verksamhet dels inbördes, dels med Europeiska investeringsbanken och andra befintliga finansieringsorgans verksamhet.
Överlåtelse enligt första stycket får även ske till en styrkommitté, vilken inrättats för genomförande av ett program för gemenskapsinitiativ för att öka gränsregionalt samarbete, eller till ett organ i ett annat medlemsland inom EU vilket i ett program för gemenskapsinitiativ har utsetts att vara förvaltningsmyndighet eller utbetalande myndighet för det programmet i enlighet med artikel 9 i rådets förordning (EG) nr 1260/1999 av den 21 juni 1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna. Lag (2001:586).

Ändringar

Lag (1996:506) om överlåtelse av en förvaltningsuppgift till en övervakningskommitté m.m.

Lag (1996:1488) om ändring i lagen (1996:506) om överlåtelse av en förvaltningsuppgift till en övervakningskommitté

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:106, Prop. 1996/97:1, Bet. 1996/97:AU2
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., författningen
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (2001:586) om ändring i lagen (1996:506) om överlåtelse av en förvaltningsuppgift till en övervakningskommitté m.m.

Förarbeten
Rskr. 2000/01:279, Prop. 2000/01:100, Bet. 2000/01:FiU27
Omfattning
ändr.
CELEX-nr
399R1260
Ikraftträder
2001-07-31

Lag (2006:1575) om ändring i lagen (1996:506) om överlåtelse av en förvaltningsuppgift till en övervakningskommitté m.m.

Förarbeten
Rskr. 2006/07:64, Prop. 2006/07:1, Bet. 2006/07:NU2
Omfattning
ändr.
CELEX-nr
32006R1083
Ikraftträder
2007-02-01

Lag (2010:115) om ändring i lagen (1996:506) om överlåtelse av en förvaltningsuppgift till en övervakningskommitté m.m.

Förarbeten
Rskr. 2009/10:186, Prop. 2009/10:73, Bet. 2009/10:NU12
Omfattning
ändr.
CELEX-nr
32007R0951
Ikraftträder
2010-04-01