Förordning (1996:539) om beredskapslagring av olja m.m. under lagringsåret 1996/97

Departement
Närings- och handelsdepartementet
Utfärdad
1996-06-06
Ändring införd
SFS 1996:539
Ikraft
1996-07-01
Tidsbegränsad
1997-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver enligt 9 § lagen (1984:1049) om beredskapslagring av olja och kol att följande andelar av basmängderna för vissa lagringsbränslen skall lagras under lagringsåret 1996/97.
VaruslagProcentandel av basmängden
Motorbensin25
Fotogen25
Dieselbrännolja/eldningsolja 125
Övriga eldningsoljor25
Gasol25
I fråga om lagring för krigssituationer fattar regeringen beslut i annan ordning.

Ändringar

Förordning (1996:539) om beredskapslagring av olja m.m. under lagringsåret 1996/97

Ikraftträder
1996-07-01