Lag (1996:738) om tillämpning av dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Brasilien

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1996-06-19
Ändring införd
SFS 1996:738
Ikraft
1996-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Vid tillämpningen av bilaga 1 i förordningen (1975:1427) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Brasilien för undvikande av dubbelbeskattning beträffande inkomstskatter, m.m. skall bestämmelserna i punkt 1 i protokollet till avtalet tillämpas under åren 1996 och 1997.

Ändringar

Lag (1996:738) om tillämpning av dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Brasilien