Förordning (1996:806) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ukraina

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1996-06-19
Ändring införd
SFS 1996:806
Ikraft
1996-12-31
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen föreskriver att lagen (1995:1339) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ukraina skall träda i kraft den 31 december 1996.
Avtalet trädde i kraft den 4 juni 1996.

Ändringar

Förordning (1996:806) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ukraina

    Ikraftträder
    1996-12-31