Upphävd författning

Riksgäldskontorets föreskrifter (1996:875) om gällandde inlåningsränta i ungdomsbosparandet

Version: 1996:875

Departement
Riksgäldskontoret
Utfärdad
1996-08-09
Ändring införd
SFS 1996:875
Ikraft
1996-08-30
Upphäver
Riksgäldskontorets föreskrifter (1996:808) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Riksgäldskontoret föreskriver följande med stöd av 10 § lagen (1988:846) om ungdomsbosparande samt 2 § förordningen (1996:311) med instruktion för Riksgäldskontoret.
På medel som står inne på ett konto anslutet till ungdomsbosparandet skall den bank eller sparkassa som för kontot betala lägst 3,00 procent årlig ränta.
För den kalendermånad, då insättning eller uttag sker, får på det insatta respektive uttagna beloppet betalas en lägre årlig ränta än som sägs i första stycket, dock lägst 0,25 procent.

Ändringar

Riksgäldskontorets föreskrifter (1996:875) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet

    Ikraftträder
    1996-08-30

Ändring, SFS 1996:904

    Omfattning
    upph.