Förordning (1996:879) om basbelopp och förhöjt basbelopp för år 1997

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1996-08-15
Ändring införd
SFS 1996:879
Ikraft
1997-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer basbeloppet och det förhöjda basbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring till 36 300 kronor respektive 37 000 kronor för år 1997.

Ändringar

Förordning (1996:879) om basbelopp och förhöjt basbelopp för år 1997

    Förarbeten
    Rskr. 1995/96:258, Prop. 1995/96:149, Bet. 1995/96:SfU7
    Ikraftträder
    1997-01-01