Förordning (1996:931) om salut

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1996-09-26
Ändring införd
SFS 1996:931
Ikraft
1997-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Salut skall avges med kanonskott från salutstation och salutpliktigt örlogsfartyg.

2 §  Salut skall omfatta en eller två salutomgångar om vardera 21 skott, om inte annat bestäms särskilt.

3 §  Salutstationerna är Bodens fästning, Norra Brännan, Oscar-Fredriksborgs fort, Vaxholms kastell, Kastellholmen, Skeppsholmen, Fårösund, Kungsholms fort, Kungshall, Nya Älvsborg och Skansen Lejonet.

[S2]De örlogsfartyg som är utrustade med minst två kanoner av samma kaliber och med lägst 40 mm kaliber är salutpliktiga.

4 §  Salut skall avges på salutdagar. Dessa är Sveriges nationaldag, statschefens och dennes gemåls födelsedagar och namnsdagar samt tronföljarens födelsedag.

[S2]Salut skall också avges när ett barn föds inom det kungliga huset, vid statschefens frånfälle, vid en ny statschefs tillträde och i övrigt vid tillfällen som Försvarsmakten bestämmer.

5 §  Salut får avges för annan nation vid örlogsbesök. Salut för Sverige skall besvaras.

6 §  På salutdagar skall saluten i Stockholm, Vaxholm, Karlskrona och Göteborg avges från en av de två salutstationerna som finns på dessa orter.

7 §  Salut skall omfatta två salutomgångar vid en tronföljares födelse, vid statschefens frånfälle och vid en ny statschefs tillträde. I övrigt skall salut ges med en salutomgång.

8 §  Närmare föreskrifter om salut får meddelas av Försvarsmakten.

Ändringar

Förordning (1996:931) om salut

    Ikraftträder
    1997-01-01