Förordning (1997:1135) om ränta på återbetalning enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd för år 1998

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1997-12-11
Ändring införd
SFS 1997:1135
Ikraft
1998-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Övrigt
Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 36 § lagen (1996:1030) om underhållsstöd skall betalas på skuld som avser återbetalningsskyldighet enligt samma lag skall vara 5,4 procent för år 1998.
(Författningstext saknas)

Ändringar

Förordning (1997:1135) om ränta på återbetalning enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd för år 1998

    Ikraftträder
    1998-01-01