Förordning (1997:1223) om statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 1998

Departement
Finansdepartementet FPM
Utfärdad
1997-11-13
Ändring införd
SFS 1997:1223
Ikraft
1998-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen föreskriver att statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 1998 båda skall vara 8,7 procent.

Ändringar

Förordning (1997:1223) om statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 1998

    Ikraftträder
    1998-01-01