Statistiska centralbyråns kungörelse (1997:1338) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag

Departement
Statistiska centralbyrån
Utfärdad
1997-12-04
Ändring införd
SFS 1997:1338
Ikraft
1998-02-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Statistiska centralbyrån förordnar att de underhållsbidrag som avses i lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag inte skall ändras från och med den 1 februari 1998.

Ändringar

Statistiska centralbyråns kungörelse (1997:1338) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag

    Ikraftträder
    1998-02-01