Förordning (1997:190) om beredskapslagring av olja m.m. under lagringsåret 1997/98

Departement
Närings- och handelsdepartementet
Utfärdad
1997-04-24
Ändring införd
SFS 1997:190
Ikraft
1997-07-01
Tidsbegränsad
1998-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver enligt 9 § lagen (1984:1049) om beredskapslagring av olja och kol att följande andelar av basmängderna för vissa lagringsbränslen skall lagras under lagringsåret 1997/98. ________________________________________________________________ Varuslag Procentandel av basmängden ________________________________________________________________
Motorbensin 25 Fotogen 25 Dieselbrännolja/eldningsolja 1 25 Övriga eldningsoljor 25 Gasol 25 ________________________________________________________________
I fråga om lagring för krigssituationer fattar regeringen beslut i annan ordning.

Ändringar

Förordning (1997:190) om beredskapslagring av olja m.m. under lagringsåret 1997/98

Ikraftträder
1997-07-01