Förordning (1997:596) om tillfällig avvikelse från vissa bestämmelser i förordningen (1994:523) om förmåner för frivilliga

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1997-06-19
Ändring införd
SFS 1997:596
Ikraft
1997-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Övrigt
Rättelseblad 1997:596 har iakttagits
För utbildning av lottor i bevakningstjänst får Försvarsmakten under tiden från och med den 1 augusti 1997 till och med den 31 december 1997 betala ut ersättning enligt bestämmelserna om dagersättning i förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga. Om Försvarsmakten bestämmer att betala ut ersättning enligt de bestämmelserna skall också bestämmelserna om utryckningsbidrag och resor under tjänstgöring i förordningen om förmåner till totalförsvarspliktiga tillämpas.

Ändringar

Förordning (1997:596) om tillfällig avvikelse från vissa bestämmelser i förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga

    Ikraftträder
    1997-08-01