Inaktuell version

Förordning (1997:748) om begränsning av rätten att bedriva linjesjöfart på Gotland

Version: 1998:1307

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1997-10-16
Ändring införd
SFS 1997 i lydelse enligt SFS 1998:1307
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

1 §  Denna förordning gäller den som utför regelbundna sjötransporter mellan Gotland och svensk hamn belägen utanför Gotland.

2 §  Den som utför regelbundna sjötransporter mellan Gotland och svensk fastlandshamn måste anlöpa fastlandshamnen minst fem gånger per vecka året runt. Detta gäller dock inte regelbundna sjötransporter mellan Gotska Sandön och svensk fastlandshamn. För sådan trafik fordras tillstånd av Naturvårdsverket.

[S2]Den som utför regelbundna sjötransporter mellan Gotland och svensk hamn belägen utanför Gotland ansvarar för att den personal som enligt mönstringslistan skall bistå passagerare i nödsituationer behärskar engelska och ett skandinaviskt språk. Förordning (1998:1307).

3 §  Innan regelbundna sjötransporter mellan Gotland och svensk hamn belägen utanför Gotland inleds skall en anmälan göras till Sjöfartsverket. En sådan anmälan skall innehålla uppgift om vilka hamnar som skall anlöpas och, om hamnen utanför Gotland är belägen på fastlandet, om vilken turtäthet som skall gälla under de närmaste tolv månaderna.

Ändringar

Förordning (1997:748) om begränsning av rätten att bedriva linjesjöfart på Gotland

  CELEX-nr
  392R3577
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:158) om ändring i förordningen (1997:748) om begränsning av rätten att bedriva linjesjöfart på Gotland

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1998-05-01

Förordning (1998:1307) om ändring i förordningen (1997:748) om begränsning av rätten att bedriva linjesjöfart på Gotland

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2009:858) om ändring i förordningen (1997:748) om begränsning av rätten att bedriva linjesjöfart på Gotland

Omfattning
upph. 3 §; ändr. 2 §
Ikraftträder
2009-07-17