Förordning (1998:1184) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 1999

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1998-08-27
Ändring införd
SFS 1998:1184
Ikraft
1999-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring till 36 400 kronor respektive 37 200 kronor för år 1999.

Ändringar

Förordning (1998:1184) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 1999

Förarbeten
Rskr. 1997/98:318, Prop. 1997/98:150, Bet. 1997/98:FiU20
Ikraftträder
1999-01-01