Lag (1998:1443) om förbud mot införsel och utförsel av barnpornografi

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1998-11-26
Ändring införd
SFS 1998:1443 i lydelse enligt SFS 2000:1259
Ikraft
1999-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
En skildring av barn i pornografisk bild får inte föras in i eller ut ur Sverige.

Bestämmelser om straff för olovlig införsel m.m. finns i lagen (2000:1225) om straff för smuggling. Lag (2000:1259

Ändringar

Lag (1998:1443) om förbud mot införsel och utförsel av barnpornografi

Förarbeten
Rskr. 1997/98:214, Prop. 1997/98:43, Bet. 1997/98:KU19
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (2000:1259) om ändring i lagen (1998:1443) om förbud mot införsel och utförsel av barnpornografi

Förarbeten
Rskr. 2000/01:28, Prop. 1999/2000:124, Bet. 2000/01:JuU2
Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2001-01-01