Förordning (1998:1635) om statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 1999

Departement
Finansdepartementet FPM
Utfärdad
1998-12-10
Ändring införd
SFS 1998:1635
Ikraft
1999-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen föreskriver att statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 1999 skall vara 7,0 procent.

Ändringar

Förordning (1998:1635) om statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 1999

Ikraftträder
1999-01-01