Förordning (1998:166) om tillfällig avvikelse från vissa bestämmelser i förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1998-03-26
Ändring införd
SFS 1998:166
Ikraft
1998-05-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
För utbildning av lottor i bevakningstjänst får Försvarsmakten för tiden från och med den 7 april 1998 till och med den 31 december 1998 betala ut ersättning enligt bestämmelserna om dagersättning i förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga. Om Försvarsmakten bestämmer att betala ut ersättning enligt de bestämmelserna, skall också bestäm- melserna om utryckningsbidrag och resor under tjänstgöring i förordningen om förmåner till totalförsvarspliktiga tillämpas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1998:166) om tillfällig avvikelse från vissa bestämmelser i förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga

    Övergångsbestämmelse

    Denna förordning träder i kraft den 15 maj 1998. Förordningen skall dock tillämpas från och med den 7 april 1998.
    Ikraftträder
    1998-05-15