Lag (1998:1673) med anledning av en ny regionindelning för skatteförvaltningen

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1998-12-10
Ändring införd
SFS 1998:1673
Ikraft
1999-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Det som är föreskrivet i eller annars följer av en lag eller annan författning beträffande skattemyndigheterna i länen eller skattemyndigheten i ett visst län skall efter utgången av år 1998 i stället gälla Skattemyndigheten i Stockholm, Skattemyndigheten i Linköping, Skattemyndigheten i Växjö, Skattemyndigheten i Malmö, Skattemyndigheten i Göteborg, Skattemyndigheten i Örebro, Skattemyndigheten i Västerås, Skattemyndigheten i Gävle, Skattemyndigheten i Östersund och Skattemyndigheten i Luleå respektive den av dessa myndigheter i vars verksamhetsområde länet ingår.

Ändringar

Lag (1998:1673) med anledning av en ny regionindelning för skatteförvaltningen

Förarbeten
Rskr. 1998/99:64, Prop. 1998/99:1, Bet. 1998/99:SkU1
Ikraftträder
1999-01-01