Statistiska centralbyråns kungörelse (1998:1698) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag

Departement
Statistiska centralbyrån
Utfärdad
1998-11-17
Ändring införd
SFS 1998:1698
Ikraft
1999-02-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Statistiska centralbyrån förordnar att de underhållsbidrag som avses i lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag inte skall ändras från och med den 1 februari 1999.

Ändringar

Statistiska centralbyråns kungörelse (1998:1698) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag

Ikraftträder
1999-02-01