Lag (1998:1719) om riksdagsledamöternas arvode

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1998-12-17
Ändring införd
SFS 1998:1719
Ikraft
1999-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Arvode till riksdagens ledamöter och till Sveriges företrädare i Europaparlamentet skall betalas med 36 000 kr per månad.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1998:1719) om riksdagsledamöternas arvode

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999. Lagen upphör att gälla när Riksdagens arvodesnämnd enligt 3 kap. 1 § lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter beslutar om ändrat arvode.
Förarbeten
Rskr. 1998/99:92, Bet. 1998/99:KU1
Ikraftträder
1999-01-01