Förordning (1998:1721) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Venezuela

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1998-12-10
Ändring införd
SFS 1998:1721
Ikraft
1999-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Lagen (1993:1397) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Venezuela skall träda i kraft den 1 januari 1999 och tillämpas
  1. beträffande skatter som innehålls vid källan, på belopp som betalas eller överförs den 1 januari 1999 eller senare, och
  2. beträffande andra skatter på inkomst, såvitt avser beskattningsår som börjar den 1 januari 1999 eller senare.

Ändringar

Förordning (1998:1721) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Venezuela

Ikraftträder
1999-01-01