Förordning (1998:178) om beredskapslagring av olja m.m. under lagringsåret 1998/99

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1998-04-16
Ändring införd
SFS 1998:178
Ikraft
1998-07-01
Tidsbegränsad
1999-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver enligt 9 § lagen (1984:1049) om beredskapslagring av olja och kol att följande andelar av basmängderna för vissa lagringsbränslen skall lagras under lagringsåret 1998/99.
VaruslagProcentandel av basmängden
Motorbensin25
Fotogen 25
Dieselbrännolja/eldningsolja 125
Övriga eldningsoljor25
Gasol25
I fråga om lagring för krigssituationer fattar regeringen beslut på annat sätt.

Ändringar

Förordning (1998:178) om beredskapslagring av olja m.m. under lagringsåret 1998/99

Ikraftträder
1998-07-01