Lag (1998:587) om rätt för landstinget och kommunerna i Skåne län och Västra Götalands län att lämna bidrag till annan kommun

Departement
Finansdepartementet K
Utfärdad
1998-06-11
Ändring införd
SFS 1998:587
Ikraft
1999-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Med anledning av bildandet av Skåne läns landsting och Västra Götalands läns landsting får
  1. Skåne läns landsting lämna bidrag till en eller flera kommuner i Skåne län och Västra Götalands läns landsting lämna bidrag till Göteborgs kommun, om det behövs för att motverka att bildandet av de nya landstingen föranleder höjt uttag av kommunalskatt, och
  2. kommunerna i Skåne län respektive kommunerna i Västra Götalands län lämna bidrag till varandra, om det behövs för kostnadsutjämning mellan kommunerna till följd av överlåtelse av uppgifter mellan landstinget och kommunerna.

Ändringar

Lag (1998:587) om rätt för landstinget och kommunerna i Skåne län och Västra Götalands län att lämna bidrag till annan kommun

Förarbeten
Rskr. 1997/98:311, Prop. 1997/98:153, Bet. 1997/98:FiU28
Ikraftträder
1999-01-01