Upphävd författning

Tillkännagivande (1999:1040) i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1999-11-25
Ändring införd
SFS 1999:1040
Upphäver
Tillkännagivande (1998:1628) i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Den i Haag den 25 oktober 1980 dagtecknade konventionen om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn har för Sveriges del trätt i kraft den 1 juni 1989. Konventionens engelska och franska texter har tillsammans med en svensk översättning publicerats i Sveriges internationella överenskommelser (SÖ 1989:7).
Konventionen är i kraft i förhållande till följande stater.
StatDag för konventionens ikraftträdande för staten i fråga i förhållande till SverigeFörklaringar och reservationer
Amerikas förenta stater1989-06-01I enlighet med artikel 24 har Amerikas förenta stater reserverat sig mot att franska får användas i ansökningar, meddelanden eller andra handlingar som sänds till dess centralmyndighet.
I enlighet med artikel 26 skall Amerikas förenta stater inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Amerikas förenta staters rättshjälpssystem.
Argentina1991-06-01-
Australien1989-06-01I enlighet med artikel 40 skall konventionen gälla endast på fastlandet och i Tasmanien.
Bahamas1995-01-01-
Belgien1999-05-01-
Belize1991-04-01I enlighet med artikel 24 har Belize reserverat sig mot att franska får användas i ansökningar, meddelanden eller andra handlingar som sänds till dess centralmyndighet.
I enlighet med artikel 26 skall Belize inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Belizes rättshjälpssystem.
Bosnien-
Hercegovina1991-12-01-
Burkina Faso1993-12-01-
Canada1989-06-01I enlighet med artikel 26 skall Canada inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Canadas rättshjälpssystem.
Chile1995-01-01-
Cypern1995-10-01-
Danmark1991-07-01Konventionen skall inte tillämpas i fråga om Färöarna och Grönland.
I enlighet med artikel 24 har Danmark reserverat sig mot att franska får användas i ansökningar, meddelanden eller andra handlingar som sänds till dess centralmyndighet.
I enlighet med artikel 26 skall Danmark inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Danmarks rättshjälpssystem.
Ecuador1993-12-01-
Finland1994-08-01I enlighet med artikel 24 har Finland reserverat sig mot att franska får användas i ansökningar, meddelanden eller andra handlingar som sänds till dess centralmyndighet.
I enlighet med artikel 26 skall Finland inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Finlands rättshjälpssystem.
Frankrike1989-06-01I enlighet med artikel 24 har Frankrike reserverat sig mot att engelska får användas i ansökningar, meddelanden eller andra handlingar som sänds till dess centralmyndighet.
I enlighet med artikel 26 skall Frankrike inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Frankrikes rättshjälpssystem.
Grekland1993-06-01I enlighet med artikel 24 har Grekland reserverat sig mot att franska får användas i ansökningar, meddelanden eller andra handlingar som sänds till dess centralmyndighet.
I enlighet med artikel 26 skall Grekland inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Greklands rättshjälpssystem.
Honduras1995-01-01I enlighet med artikel 26 skall Honduras inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Honduras rättshjälpssystem.
Irland1991-10-01-
Israel1991-12-01I enlighet med artikel 26 skall Israel inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Israels rättshjälpssystem.
Italien1995-05-01-
Island1997-05-01I enlighet med artikel 24 har Island reserverat sig mot att franska får användas i ansökningar, meddelanden eller andra handlingar som sänds till dess centralmyndighet.
I enlighet med artikel 26 skall Island inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Islands rättshjälpssystem.
Kina (avser endast Hong Kong)1997-09-01I enlighet med artikel 26 skall Hong Kong inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Hong Kongs rättshjälpssystem.
Kroatien1991-12-01-
Luxemburg1989-06-01I enlighet med artikel 26 skall Luxemburg inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Luxemburgs rättshjälpssystem.
Makedonien (FYROM)1991-12-01-
Mauritius1993-12-01I enlighet med artikel 26 skall Mauritius inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Mauritius rättshjälpssystem.
Mexico1992-08-01-
Monaco1993-12-01I enlighet med artikel 26 skall Monaco inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Monacos rättshjälpssystem.
Nederländerna1990-09-01Konventionen skall inte tillämpas i fråga om Nederländska Antillerna och Aruba.
I enlighet med artikel 26 skall Nederländerna inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Nederländernas rättshjälpssystem.
Norge1989-06-01I enlighet med artikel 24 har Norge reserverat sig mot att franska får användas i ansökningar, meddelanden eller andra handlingar som sänds till dess centralmyndighet.
I enlighet med artikel 26 skall Norge inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Norges rättshjälpssystem.
Nya Zeeland1992-08-01I enlighet med artikel 24 har Nya Zeeland reserverat sig mot att franska får användas i ansökningar, meddelanden eller andra handlingar som sänds till dess centralmyndighet.
I enlighet med artikel 26 skall Nya Zeeland inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Nya Zeelands rättshjälpssystem.
Panama1995-01-01I enlighet med artikel 26 skall Panama inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Panamas rättshjälpssystem.
Polen1993-12-01I enlighet med artikel 26 skall Polen inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Polens rättshjälpssystem.
Portugal1989-06-01-
Rumänien1993-12-01-
Saint Kitts och Nevis1995-01-01I enlighet med artikel 26 skall Saint Kitts och Nevis inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Saint Kitts och Nevis rättshjälpssystem.
Schweiz1989-06-01-
Slovenien1995-01-01-
Spanien1989-06-01-
Storbritannien och Nordirland1989-06-01I enlighet med artikel 26 skall Storbritannien och Nordirland inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Storbritanniens och Nordirlands rättshjälpssystem.
Konventionen skall från och med den 1 september 1991 tillämpas även i förhållande till Isle of Man.
Sydafrika1998-01-01I enlighet med artikel 24 har Sydafrika reserverat sig mot att franska får användas i ansökningar, meddelanden eller andra handlingar som sänds till dess centralmyndighet.
I enlighet med artikel 26 skall Sydafrika inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Sydafrikas rättshjälpssystem.
Tjeckien1998-03-01I enlighet med artikel 26 skall Tjeckien inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Tjeckiens rättshjälpssystem.
Tyskland1990-12-01I enlighet med artikel 26 skall Tyskland inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Tysklands rättshjälpssystem.
Tyskland förutsätter att ansökningar från andra stater normalt skall åtföljas av en översättning till tyska.
Ungern1990-07-01-
Venezuela1997-01-01I enlighet med artikel 26 skall Venezuela inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Venezuelas rättshjälpssystem.
Zimbabwe1998-01-01I enlighet med artikel 26 skall Zimbabwe inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Zimbabwes rättshjälpssystem.
Österrike1989-06-01-

Ändringar och övergångsbestämmelser

Tillkännagivande (1999:1040) i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn

Övergångsbestämmelse

Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (1998:1628) i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn. Det är föranlett av att Belgien har tillträtt konventionen.

Ändring, SFS 2002:706

Omfattning
upph.