Förordning (1999:1419) om inkomstindex för år 2000

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1999-12-22
Ändring införd
SFS 1999:1419
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer inkomstindexet enligt 1 kap. 5 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension till 101,73 för år 2000.

Ändringar

Förordning (1999:1419) om inkomstindex för år 2000