Rikförsäkringsverkets föreskrifter (1999:1433) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag

Departement
Riksförsäkringsverket
Utfärdad
1999-12-10
Ändring införd
SFS 1999:1433
Ikraft
2000-02-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Riksförsäkringsverket fastställer att de underhållsbidrag som avses i lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag inte skall ändras från och med den 1 februari 2000.

Ändringar

Riksförsäkringsverkets föreskrifter (1999:1433) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag

Ikraftträder
2000-02-01