Förordning (1999:212) om beredskapslagring av olja m.m. under lagringsåret 1999/2000

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1999-04-15
Ändring införd
SFS 1999:212
Ikraft
1999-07-01
Tidsbegränsad
2000-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver enligt 9 § lagen (1984:1049) om beredskapslagring av olja och kol att följande andelar av basmängderna för vissa lagringsbränslen skall lagras under lagringsåret 1999/2000.
VaruslagProcentandel av basmängden
Motorbensin25
Fotogen25
Flygfotogen10
Dieselbrännolja/eldningsolja 126
Övriga eldningsoljor25
Gasol25

Ändringar

Förordning (1999:212) om beredskapslagring av olja m.m. under lagringsåret 1999/2000

Ikraftträder
1999-07-01