Förordning (1999:725) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2000

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1999-08-19
Ändring införd
SFS 1999:725
Ikraft
2000-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring till 36 600 kronor respektive 37 300 kronor för år 2000.

Ändringar

Förordning (1999:725) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2000

Ikraftträder
2000-01-01