Förordning (1999:855) om undantag från vissa bestämmelser i förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1999-10-28
Ändring införd
SFS 1999:855 i lydelse enligt SFS 2001:830
Ikraft
2000-01-01
Tidsbegränsad
2003-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver att kammarrätten får besluta om avvikelse från vad som sägs i 10-13 §§ förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion om det är påkallat av arbetsmässiga eller organisatoriska skäl.
Beslut om avvikelse skall framgå av kammarrättens arbetsordning.

Ändringar

Förordning (1999:855) om undantag från vissa bestämmelser i förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion

Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2001:830) om fortsatt giltighet av förordningen (1999:855) om undantag från vissa bestämmelser i förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion

Omfattning
forts. giltighet
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2002:924) om fortsatt giltighet av förordningen (1999:855) om undantag från vissa bestämmelser i förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion

Omfattning
forts.giltighet
Ikraftträder
2003-01-01