Upphävd författning

Förordning (1999:856) om försöksverksamhet med videokonferens i rättegång

Version: 2004:1220

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1999-10-28
Ändring införd
SFS 1999 i lydelse enligt SFS 2004:1220
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Försöksverksamhet enligt lagen (1999:613) om försöksverksamhet med videokonferens i rättegång får bedrivas vid följande domstolar:

[S2]Högsta domstolen Svea hovrätt Göta hovrätt Hovrätten över Skåne och Blekinge Hovrätten för Västra Sverige Hovrätten för Nedre Norrland Hovrätten för Övre Norrland Stockholms tingsrätt Uppsala tingsrätt Linköpings tingsrätt Norrköpings tingsrätt Jönköpings tingsrätt Kalmar tingsrätt Blekinge tingsrätt Helsingborgs tingsrätt Gällivare tingsrätt Luleå tingsrätt Lycksele tingsrätt Skellefteå tingsrätt Förordning (2004:1220).

2 §  Domstolar och andra statliga myndigheter som har utrustning för videokonferens skall, om arbetets behöriga gång och förhållandena i övrigt tillåter det, ställa utrustning och lokaler till förfogande för den som skall delta i ett domstolssammanträde genom videokonferens.

[S2]Den domstol som låter en person delta i ett domstolssammanträde genom videokonferens skall på lämpligt sätt förvissa sig om deltagarens identitet och om att reglerna för att delta i ett domstolsförfarande följs. Förordning (2000:647).

3 §  Domstolar vid vilka försöksverksamhet bedrivs skall lämna uppgifter om verksamheten till Domstolsverket enligt de föreskrifter som verket meddelar.

Ändringar

Förordning (1999:856) om försöksverksamhet med videokonferens i rättegång

Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2000:647) om ändring i förordningen (1999:856) om försöksverksamhet med videokonferens i rättegång

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2000-08-01

Förordning (2001:74) om ändring i förordningen (1999:856) om försöksverksamhet med videokonferens i rättegång

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2001:133) om ändring i förordningen (1999:856) om försöksverksamhet med videokonferens i rättegång

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2001-05-01

Förordning (2001:244) om ändring i förordningen (2001:74) om försöksverksamhet med videokonferens i rättegång

Omfattning
ändr. 1 § i 2001:74

Förordning (2003:66) om ändring i förordningen (1999:856) om försöksverksamhet med videokonferens i rättegång

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2003-04-01

Förordning (2004:1220) om ändring i förordningen (1999:856) om försöksverksamhet med videokonferens i rättegång

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2004-01-17

Förordning (2006:36) om ändring i förordningen (1999:856) om försöksverksamhet med videokonferens i rättegång

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2006-03-15

Förordning (2007:29) om ändring i förordningen (1999:856) om försöksverksamhet med videokonferens i rättegång

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2007-04-01

Förordning (2007:1445) om ändring i förordningen (1999:856) om försöksverksamhet med videokonferens i rättegång

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2008-02-08

Förordning (2008:784) om upphävande av förordningen (1999:856) om försöksverksamhet med videokonferens i rättegång

Omfattning
upph.