Upphävd författning

Förordning (1999:856) om försöksverksamhet med videokonferens i rättegång

Version: 2007:1445

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1999-10-28
Ändring införd
SFS 1999:856 i lydelse enligt SFS 2007:1445
Ikraft
2000-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Försöksverksamhet enligt lagen (1999:613) om försöksverksamhet med videokonferens i rättegång får bedrivas vid följande domstolar:

Högsta domstolen

Svea hovrätt

Göta hovrätt

Hovrätten över Skåne och Blekinge

Hovrätten för Västra Sverige

Hovrätten för Nedre Norrland

Hovrätten för Övre Norrland

Attunda tingsrätt

Nacka tingsrätt

Solna tingsrätt

Stockholms tingsrätt

Södertälje tingsrätt

Södertörns tingsrätt

Uppsala tingsrätt

Eskilstuna tingsrätt

Nyköpings tingsrätt

Gotlands tingsrätt

Västmanlands tingsrätt

Falu tingsrätt

Linköpings tingsrätt

Norrköpings tingsrätt

Jönköpings tingsrätt

Växjö tingsrätt

Kalmar tingsrätt

Örebro tingsrätt

Blekinge tingsrätt

Helsingborgs tingsrätt

Lunds tingsrätt

Ystads tingsrätt

Malmö tingsrätt

Halmstads tingsrätt

Varbergs tingsrätt

Göteborgs tingsrätt

Alingsås tingsrätt

Borås tingsrätt

Uddevalla tingsrätt

Vänersborgs tingsrätt

Värmlands tingsrätt

Gävle tingsrätt

Hudiksvalls tingsrätt

Sundsvalls tingsrätt

Östersunds tingsrätt

Lycksele tingsrätt

Skellefteå tingsrätt

Umeå tingsrätt

Gällivare tingsrätt
Luleå tingsrätt Förordning (2007:1445).

2 §  Domstolar och andra statliga myndigheter som har utrustning för videokonferens skall, om arbetets behöriga gång och förhållandena i övrigt tillåter det, ställa utrustning och lokaler till förfogande för den som skall delta i ett domstolssammanträde genom videokonferens.

[S2]Den domstol som låter en person delta i ett domstolssammanträde genom videokonferens skall på lämpligt sätt förvissa sig om deltagarens identitet och om att reglerna för att delta i ett domstolsförfarande följs. Förordning (2000:647).

3 §  Domstolar vid vilka försöksverksamhet bedrivs skall lämna uppgifter om verksamheten till Domstolsverket enligt de föreskrifter som verket meddelar.

Ändringar

Förordning (1999:856) om försöksverksamhet med videokonferens i rättegång

Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2000:647) om ändring i förordningen (1999:856) om försöksverksamhet med videokonferens i rättegång

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2000-08-01

Förordning (2001:74) om ändring i förordningen (1999:856) om försöksverksamhet med videokonferens i rättegång

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2001:133) om ändring i förordningen (1999:856) om försöksverksamhet med videokonferens i rättegång

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2001-05-01

Förordning (2001:244) om ändring i förordningen (2001:74) om försöksverksamhet med videokonferens i rättegång

Omfattning
ändr. 1 § i 2001:74

Förordning (2003:66) om ändring i förordningen (1999:856) om försöksverksamhet med videokonferens i rättegång

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2003-04-01

Förordning (2004:1220) om ändring i förordningen (1999:856) om försöksverksamhet med videokonferens i rättegång

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2004-01-17

Förordning (2006:36) om ändring i förordningen (1999:856) om försöksverksamhet med videokonferens i rättegång

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2006-03-15

Förordning (2007:29) om ändring i förordningen (1999:856) om försöksverksamhet med videokonferens i rättegång

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2007-04-01

Förordning (2007:1445) om ändring i förordningen (1999:856) om försöksverksamhet med videokonferens i rättegång

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2008-02-08

Förordning (2008:784) om upphävande av förordningen (1999:856) om försöksverksamhet med videokonferens i rättegång

Omfattning
upph.