Förordning (1999:9) om underrättelseskyldighet beträffande vissa avslagsbeslut

Departement
Infrastrukturdepartementet RSED E
Utfärdad
1999-01-21
Ändring införd
SFS 1999:9
Ikraft
1999-02-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18
En domstol eller en myndighet som avslår en ansökan om ett tillstånd som är en förutsättning för att en elproduktionsanläggning skall kunna anläggas skall omedelbart sända en kopia av beslutet till Näringsdepartementet.

Ändringar

Förordning (1999:9) om underrättelseskyldighet beträffande vissa avslagsbeslut

CELEX-nr
396L0092
Ikraftträder
1999-02-15