Förordning (1999:902) om statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 2000

Departement
Finansdepartementet FPM
Utfärdad
1999-11-18
Ändring införd
SFS 1999:902
Ikraft
2000-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen föreskriver att statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 2000 skall vara 5,5 procent.

Ändringar

Förordning (1999:902) om statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 2000

Ikraftträder
2000-01-01