Förordning (2000:1171) om inkomstindex för år 2001

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2000-12-07
Ändring införd
SFS 2000:1171
Ikraft
2001-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer inkomstindexet enligt 1 kap. 5 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension till 103,20 för år 2001.

Ändringar

Förordning (2000:1171) om inkomstindex för år 2001

Ikraftträder
2001-01-01