Förordning (2000:1172) om statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 2001

Departement
Finansdepartementet FPM
Utfärdad
2000-11-30
Ändring införd
SFS 2000:1172
Ikraft
2001-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen föreskriver att statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 2001 skall vara 5,2 procent.

Ändringar

Förordning (2000:1172) om statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 2001

Ikraftträder
2001-01-01