Inaktuell version

Förordning (2000:306) om ersättning av allmänna medel till likvidatorer

Version: 2005:86

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2000-05-18
Ändring införd
SFS 2000 i lydelse enligt SFS 2005:86
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Den som av domstol har förordnats till likvidator enligt 13 kap.aktiebolagslagen (1975:1385) har rätt till skälig ersättning av allmänna medel för arbete, tidsspillan och utlägg som uppdraget har krävt, om inte ersättning kan betalas på annat sätt.

[S2]Ersättningen beslutas av den domstol som har förordnat likvidatorn. Domstolen skall se till att ersättningen snarast betalas ut. Förordning (2001:431).

2 §  Bestämmelserna i 20 § rättshjälpsförordningen (1997:404) om kostnadsräkningar från rättshjälpsbiträden gäller för den som begär ersättning enligt denna förordning.

3 §  Om en domstol, efter ett överklagande, bestämmer ersättningen till ett lägre belopp än vad som har bestämts i det överklagade beslutet, skall den som fått för mycket snarast betala tillbaka mellanskillnaden.

4 §  /Upphör att gälla U:2005-04-01 genom förordning (2005:86)./ Den domstol som har beslutat om ersättning enligt denna förordning skall underrätta Domstolsverket om beslutet enligt de föreskrifter som verket beslutar.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2000:306) om ersättning av allmänna medel till likvidator

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2000. Den tillämpas även på uppdrag som har påbörjats tidigare om uppdraget har avslutats efter den 31 december 1998.
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2001:431) om ändring i förordningen (2000:306) om ersättning av allmänna medel till bouppteckningsförättare och likvidator

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om ersättning till bouppteckningsförrättare när en begäran om ersättning har kommit in till tingsrätten före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1 §
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2005:86) om ändring i förordningen (2000:306) om ersättning av allmänna medel till likvidatorer

Omfattning
upph. 4 §
Ikraftträder
2005-04-01

Förordning (2005:565) om ändring i förordningen (2000:306) om ersättning av allmänna medel till likvidator

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2006-01-01