Förordning (2000:553) om vissa sanktioner mot Burma/Myanmar

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2000-06-08
Ändring införd
SFS 2000:553
Ikraft
2000-06-27
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Riksåklagaren är behörig myndighet enligt artikel 3 i rådets förordning (EG) nr 1081/2000 av den 22 maj 2000 om förbud mot försäljning, leverans och export till Burma/Myanmar av utrustning som kan användas i det inre förtrycket eller för terrorhandlingar och om frysande av tillgångar som innehas av vissa personer med anknytning till viktiga offentliga tjänster i Burma/Myanmar.

Ändringar

Förordning (2000:553) om vissa sanktioner mot Burma/Myanmar

CELEX-nr
32000R1081
Ikraftträder
2000-06-27