Förordning (2000:702) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2001

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2000-08-31
Ändring införd
SFS 2000:702
Ikraft
2001-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring till 36 900 kronor respektive 37 700 kronor för år 2001.

Ändringar

Förordning (2000:702) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2001

Ikraftträder
2001-01-01