Upphävd författning

Förordning (2000:86) om statsbidrag till åtgärder för att stödja användning av samiska, finska och meänkieli

Departement
Integrations- och jämställdhetsdepartementet DISK
Utfärdad
2000-02-24
Ändring införd
SFS 2000:86
Ikraft
2000-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till åtgärder enligt lagen (1999:1175) om rätt att använda samiska hos förvaltningsmyndigheter och domstolar samt lagen (1999:1176) om rätt att använda finska och meänkieli hos förvaltningsmyndigheter och domstolar.

2 §  Statsbidrag till åtgärder för att stödja användningen av samiska lämnas till Arjeplogs, Gällivare, Jokkmokks och Kiruna kommuner samt Norrbottens läns landsting.

[S2]Statsbidrag till åtgärder för att stödja användningen av finska och meänkieli lämnas till Gällivare, Haparanda, Kiruna, Pajala och Övertorneå kommuner samt Norrbottens läns landsting.

3 §  Statsbidrag till kommunerna fastställs med utgångspunkt från en uppskattning av antalet invånare i varje kommun som talar samiska respektive finska eller meänkieli. Vid fördelningen av bidrag skall hänsyn även tas till kommunens särskilda behov av att vidta åtgärder för att stödja användningen av samiska respektive finska och meänkieli.

[S2]Statsbidrag till landstinget fastställs med hänsyn till landstingets behov av att vidta åtgärder för att stödja användningen av samiska respektive finska och meänkieli.

[S3]Om berörda kommuner och landstinget kommer överens om det, får även andra kompletterande kriterier för fördelningen tillämpas.

4 §  Beslut om statsbidrag enligt denna förordning fattas av Länsstyrelsen i Norrbottens län.

[S2]Innan fördelning av statsbidrag beslutas skall länsstyrelsen samråda med berörda kommuner och landstinget.

5 §  Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2000:86) om statsbidrag till åtgärder för att stödja användning av samiska, finska och meänkieli

Ikraftträder
2000-04-01

Ändring, SFS 2009:1299

Omfattning
upph.