Förordning (2001:1049) om avgifter för ansökningar om upplösning av stiftelser

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2001-12-06
Ändring införd
SFS 2001:1049
Ikraft
2002-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Kammarkollegiet skall ta ut avgifter för prövning av ansökning om upplösning av stiftelser enligt lagen (2001:845) om upplösning av stiftelser i vissa fall.

[S2]Avgifterna skall grundas på kostnaderna för prövningen och beräknas så att full kostnadstäckning uppnås. Kammarkollegiet skall meddela de föreskrifter om avgifterna som behövs. Av föreskrifterna skall de närmare grunderna för avgiftsberäkningen framgå.

Ändringar

Förordning (2001:1049) om avgifter för ansökningar om upplösning av stiftelser

Ikraftträder
2002-01-01